Kaynaklarının sorumlu kullanılmasına uygun olarak tedarik edilen betonun tek küresel belgelendirme sistemi. 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi

Kaynakların sorumlu kullanımı belgelendirme sistemi nedir?

Beton dünyanın en yaygın kullanılan yapı malzemedir. Hiç şüphesiz en dayanıklı yapı malzemedir, Roma’daki Pantheon ya da Kolezyum bu dayanıklılığın örneğidir.

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi, kaynakların sorumlu kullanımı belgelendirme sistemiyle  betonun sürdürülebilir bir yapı malzemesi olduğunu kanıtlar ve yapılarda kullanımını teşfik eder.

Vizyonumuz; sürdürülebilir, güvenli, dayanıklı ve konforlu bir gelecek inşa etmek.
Kaynakların sorumlu kullanımı belgelendirme sistemi bütün beton tedarik zincirini kapsar; çimento üreticileri, agrega tedarikçileri ve beton üreticileri.

More than

1113

Belgelendirilmiş proje

In already

21

Ülke

Currently around

100

Belgelendirme sürecinde

Tüm aktif sertifikaları keşfedin

Bizim Projelerimiz

Haberler

Yaklaşan etkinlikler

U.N Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

CSC sertifikası bütüncül bir yaklaşım izler ve “iş Sağlığı ve Güvenliği”, “İşçilik uygulamaları”, “Arazi kullanımı”, “Enerji ve iklim”, “Hava Emisyonları” dahil olmak üzere beş temel ön koşula ve çok çeşitli sosyal ve çevresel performans göstergelerine uyumu gerektirir. “Hava emisyonları”, “Su”, “Biyoçeşitlilik”, “İkincil malzemeler” ve “taşıma”  Böylellikle CSC, beton sektöründe ve tedarik zincirinde SKH’lerin uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SKH’lerin çoğu doğrudan veya dolaylı olarak ele alınmaktadır, yani:

What is the Concrete Sustainability Council