Belgelendirme

Nasıl Belgelenilir?

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) küresel belgelendirme sistemine sahip küresel sistem operatörüdür.

Bölgesel Sistem Operatörleri (RSO), her bölgedeki müşterileri desteklemek için bir yapı geliştiriyor.Her bölgede Bölgesel Sistem Operatörleri (RSO) mevcuttur. Bölgenizde RSO yoksa sistem operatörü CSC’dir.

CSC, Belgelendirme Kuruluşlarıyla (CB) bir lisans anlaşması imzalar. Belgelendirmeyle CB ilgilenir. Müşteriler istedikleri CB’yle çalışabilir. Hedefimiz rekabeti sağlayarak bu hizmeti iyileştirmek.

Farklı aktivitelerin ağırlıkça şematik açıklaması.

Adımları takip et

CSC içeriğini keşfetmek isteyen şirketler Araç Kutusundaki ücretsiz Hızlı Taramadan yararlanabilir. Hızlı tarama için kayıt gerekli değildir. CSC Araç Kutusu’na hızlı bağlantı ile Araç Kutusu’nda hesao oluşturunuz.
NOT: Hızlı Taramayı gerçekleştirirken doğru sistemi seçin (çimento, agrega ya da beton).

HESAP OLUŞTURUN

CSC Araç Kutusu’na hızlı bağlantıda sistemin Araç Kutusu’nda hesap oluşturunuz. CSC Araç Kutusu tüm kriterler için ücretsiz hızlı test sağlamaktadır (yaklaşık süre 20 dakika). Şirket ya da tesisin belgelendirmesinin muhtemel olup olmadığını ve nasıl belgelendirileceği hakkında bilgi sağlar.

PROJE KAYDI

Araç Kutusu için lisans (begelendirme hakları) gerekli ve belgelendirme başvurusu sunun. Bu işleme «proje kaydı» denir. Bu sadece idari bir adım değildir, ayrıca  belgelendirme kapsamı burada belirlendiği için de önemlidir.

SERTIFIKANIZI HAZIRLAYIN

Sertifikanızı hazırlayın. Siz ya da sizin tarafınızdan görevlendirilen kişi kanıtları yükleyip açıklamaları tamamlar. Sitemi tamamlayıp  kanıtlarınızı yükledikten sonra puanınız hesaplanacaktır.

DEĞERLENDIRME YAPILMASI

Değerlendirme yapılması için belgelendirme kuruluşu seçersiniz. Bu, proje kaydından önce ya da sonra yapılabilir. Belgelendirme kuruluşu proje için denetçi atar. Müşteri, denetimin maliyetleri konusunda belgelendirme kuruluşu ile anlaşmalıdır.

DENETIM RAPORU

Kanıtlarınızın kalitesini sürekli olarak iyileştirebilirsiniz. Bu işlem tamamlandığında denetim raporu oluşturulur ve proje dosyası dondurulur. Bağımsız bir CSC denetçisi raporu inceler.

GÖZDEN GEÇIRME IŞLEMI

Son olarak, belgelendirme kuruluşu denetçinin çalışmalarını gözden geçirir ve ek incelemenin gerekli olup olmadığına karar verir. Minimum oluşum sayısı, kapsama dahil edilen çalışma sayısının karekökünün 0,7 katına eşittir.

BELGELENDIRME

Belgelendirme kuruluşu raporun içerik ve kalitesinden memnun kalırsa belge düzenlenir.

SERTIFIKA YENILENMESI

Üç yıl sonra yeni bir sertifika (yeniden belgelendirme) gerekli olacaktır.

Faydalar

CSC, Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (BREEAM), DNGB ve Envision tarafından beton, çimento ve agrega için kaynakların sorumlu kullanımı belgelendirme sistemi olarak kabul edildi.

CSC’nin değeri, özellikle binaların sürdürebilirliğinin değerlendirimesi için uluslararası sistemler tarafından tanınmasından kaynaklanmaktadır. Bu sistemler BREEAM, LEED ve DGNB gibi sistemlerdir.

Çevresel koruma

İklim etkisini azaltın, biyolojik çeşitliliği koruyun, binaların ve inşaat sektörünün iklim direncini güçlendirin.

Olumlu iş etkisi

CSC, önde gelen yeşil bina etiketlerinde tanınmaktadır: BREEAM, DGNB, LEED, OGNI
CSC, küresel beton endüstrisindeki kıyaslama aracıdır.

Toplum katılımı

Betonu toplumumuzda tercih edilen bir yapı malzemesi olarak tanıtın. Bilgi paylaşımı, erişim ve farkındalık artışı.

Verimliliği artırın

Tedarik zincirinizin sürdürülebilirlik performansı hakkında fikir edinirken eylem fırsatlarını belirleyin.

Güvenilirlik

CSC bağımsızdır ve belgelendirme süreci incelemesi bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından yapılır.

Sertifikasyon başlatmak için araç kutumuza gidin

The toolbox is a fantastic tool to help you go through all the process of a certification process.

Use the Quickscan for a quick impression, the AmbitionTool to determine your ambition, the Pre-assessment Tool to prepare you for a qualification and a certificate that you can get with the Assessment Tool.

ne yapıyoruz

Beton için CSC Sertifikasyon Sistemi, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir ve dünya çapında geçerlidir. Sürdürülebilir beton sertifikalarına büyük ilgi duyulan bölgelerde, CSC, Bölgesel Sistem Operatörleri ile ortaklaşa CSC sistemini uygulamakta ve uyarlamaktadır.

CSC sistemi, tipik olarak tesis tarafından üretilen ve tedarik edilen tüm ürünler için geçerli olan bir ürün belgelendirme sistemidir.

Hazır beton santralleri ve prekast beton santralleri ‘CSC sertifikası’ alabilirler. Çimento ve agrega tedarikçileri bir ‘CSC tedarikçi sertifikası’ alabilirler. 

CSC tedarikçi sertifikaları, ‘Gözetim zinciri’ kategorisindeki CSC beton sertifikasında tanınmaktadır. Ön koşullar yerine getirilmediği takdirde CSC sertifikası düzenlenemez..

Önkoşullar

Ö1

Etik ve Yasal Uygunluk

Ö2

İnsan Hakları

Ö3

Yerli Halk Hakları

Ö4

Çevresel ve Sosyal Etki

Ö5

İzlenen Malzemeler

Sertifikasyon için ön koşullara ek olarak, dört kategori bireysel kredilere bölünmüştür (Sürüm 2.1).

Yönetim

Y1

Sürdürülebilir Satın Alma

Y2

Çevre Yönetimi

Y3

Kalite Yönetimi

Y4

Sağlık ve Güvenlik Yönetimi

Y5

 Kıyaslama

Çevre

Ç1

Yaşam Döngüsü Etkisi

Ç2

Arazi Kullanımı

Ç3

Enerji ve İklim

Ç4

Hava Kalitesi

Ç5

Su

Ç6

Biyoçeşitlilik

Ç7

İkincil Malzemeler

Ç8

Taşıma

Ç9

İkincil Yakıtlar

Sosyal

S1

Yerel Topluluk

S2

Sağlık Ürün Bilgileri

S3

İş Sağlığı ve Güvenliği

S4

İşgücü Uygulamaları

Ekonomi

B1

Yerel Ekonomi

B2

Etik İş

B3

Yenilik

B4

Geri Bildirim Prosedürü

Lisans ücretleri

Belgelendirmek isteyen her fabrikanın bir sertifika lisansına ihtiyacı var.
CSC sertifika lisansları, tek tek ve bir paket halinde satın alınabilen kayıt haklarıyla kullanılabilir.

CSC kayıt haklarına ilişkin maliyetler aşağıdaki gibidir:

KAYIT HAKLARI

1

1.130€

KAYIT HAKLARI

5

4.500€

KAYIT HAKLARI

10

7.900€