Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar

Bu Anlaşma, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (“CSC”) tarafından işletilen CSC Değerlendirme Aracını (“Araç”) kullanımınıza ilişkin hüküm ve koşulları (“Şartlar”) ortaya koymaktadır. 

Lütfen Aracı kullanmadan önce bu Koşulları dikkatlice okuyun. “Kabul ediyorum” kutusunu işaretleyerek bu Koşulları kabul etmiş olursunuz.

1.Tanımlar

“Belgelendirme Kuruluşları”, CSC ile bir Lisans Sözleşmesi akdetmiş olan ve CSC Belgelendirme Sistemine dayalı olarak sorumlu kaynak sağlama sertifikalarını ve puanlarını veren kuruluş olan herhangi bir şirket anlamına gelir.

Gizli Bilgiler”, bundan sonra Kullanıcı tarafından CSC’ye bildirilecek olan ve üretim hacimleri, ürün kompozisyonu, kaynak tüketimi (hammaddeler, yakıtlar, bileşenler…) emisyonlar ve iş, mali durum, operasyonlar, satış verileri, varlıklar, know-how, ürünler, ticari sırlar, müşteriler ve potansiyel müşteriler gibi ön değerlendirmeler, değerlendirmeler ve raporların hazırlanması amacını gerçekleştirmek için bildirilecek diğer bilgiler , piyasa stratejileri ve bunlarla ilgili ve Kullanıcıya ait ticari açıdan hassas diğer bilgiler ile doğası gereği gizli olduğunu açıkça ortaya koyan, bildirilen  her türlü bilgi. 

“Giriş”, Kullanıcının Araca yüklediği bilgi ve veriler anlamına gelir. 

“Taraf”, duruma göre CSC veya Kullanıcı anlamına gelir.

“Taraflar”, CSC ve Kullanıcının toplu olarak, www.toolbox.concretesustainablitycouncil.com web sitesinde çevrimiçi olarak bulunabilen CSC Değerlendirme Aracını 

“Araç” anlamına gelir. 

“Kullanıcı”, abone olan herhangi bir şirket anlamına gelir. bir ürün grubu için bir değerlendirme ve sertifika almak amacıyla Aracın kullanımına (mantıksal olarak kapsam tesis düzeyidir, yani tesiste üretilen tüm ürünler).

2. Hizmetlerin Kapsamı

Bu Sözleşmenin süresi boyunca, CSC aşağıdakileri sağlayacaktır: 

Aracı barındırır
Araca çevrimiçi erişim sağlar ve Araca erişimi yönetir
Kullanıcıya bir parola ve erişim kodu sağlar
Aracı çalıştırır 24 /7 
Aracın bakımını yapmak ve desteklemek 
yeni özellikler, güncellemeler ve geliştirmeler sağlamak
Hizmetlerin kesintiye uğraması durumunda hizmet sağlamak 
Araçla ilgili sorular veya aşağıdakiler için gerekli tanımlar ve hesaplamalar olması durumunda Kullanıcıya destek sağlamak veya düzenlemek Raporların üretimi.

3. Kullanıcının Hakları 

3.1 CSC, Kullanıcının bu Koşullara tam olarak uyması koşuluyla, Araca erişme ve Aracı kullanma ve ön değerlendirmeler, değerlendirmeler ve raporlar oluşturma konusunda münhasır olmayan, devredilemez bir hak verir. Araç yalnızca Kullanıcının şirket içi kullanımı içindir. 

3.2 Kullanıcı, “Quickscan” programını kullanırken oturum açmanın gerekli olmadığını, ayrıca puanın kaydedilmeyeceğini kabul eder. Hızlı taramanın sonuçları gösterge niteliğindedir.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri 

4.1 Kullanıcı, Aracı Koşullara tam olarak uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. 

4.2 Kullanıcı, Aracı Koşullara tam olarak uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. 

4.3 Kullanıcı, burada verilen hakları alt lisans vermemeyi, rehin vermemeyi, kiralamamayı, kiralamamayı veya paylaşmamayı kabul eder. Aracın veya herhangi bir bölümünün kopyası yoktur. Ayrıca, Kullanıcı:

parolaları ve/veya erişim kodlarını paylaşmayacak, Aracı çoğaltmayacak, Aracı tahsis etmeyecek, satmayacak veya iletmeyecek, Aracın herhangi bir yönünü tersine mühendislikle oluşturmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, ayrıştırmayacak veya parçalarına ayırmayacak, değiştirmeyecek, tercüme etmeyecek, uyarlamayacak veya başka bir şekilde yapmayacaktır. Aracın türev çalışmaları, Araçta veya Araçta bulunan herhangi bir mülkiyet açıklamasını, telif hakkı veya ticari marka bildirimini değiştirir, kaldırır veya gizler Araç tarafından kullanılan herhangi bir başlatma veya güvenlik sisteminin kilidini açmaya veya atlamaya çalışır, Aracın herhangi bir bölümünü paylaşır, kullanır ve/veya iletir bu Koşullara aykırı olarak İnternet üzerinden; veya Kullanıcıya ait olmayan bilgileri paylaşmak veya yayınlamak. 
4.4 Buradaki gerekliliklerin ihlali 10.000 €’ya kadar para cezası ile cezalandırılır.

5. Lisans Ücretleri 

5.1 Aracın belirli özellikleri yalnızca lisans satın alınarak kullanılabilir. Fatura tutarı üzerinden KDV’nin (varsa) ödenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

5.2 Kullanıcı tarafından seçilen değerlendirme sayısı için Kullanıcıya önceden fatura kesilecektir. Geri ödeme mümkün değildir. Herhangi bir zamanda ek lisanslar satın alınabilir. Araç, bir lisansın süresinin dolması durumunda Kullanıcıyı bilgilendirecektir.

6. Fikri Mülkiyet ve Kontrol Mülkiyeti 

6.1 Her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar (tescilli veya tescilli olmayan ticari marka hakları, telif hakları, veri tabanı hakları, buluşlar, patent hakları, tasarım hakları, know-how, vb.) (“Fikri Mülkiyet Hakları”), Araca eklenen CSC’de kalacak ve CSC’ye ait olacaktır. 

6.2 Girdiye eklenen Fikri Mülkiyet Hakları, Kullanıcının yegane mülkiyetinde kalacaktır. Kullanıcı, herhangi bir zamanda Girdiyi Araçtan kaldırma hakkına sahiptir. 

6.3 Yalnızca Kullanıcı tarafından sağlanan Girdi bazında oluşturulan Araç temelinde oluşturulan ön değerlendirmelere, değerlendirmelere ve raporlara ilişkin Fikri Mülkiyet Hakları, yalnızca Kullanıcının mülkiyetinde kalacaktır. 

6.4 CSC, Aracın kullanımı üzerinde tek kontrole sahip olacaktır.

6.5 Ön değerlendirmelerin, değerlendirmelerin ve raporların kullanımı tamamen ve tamamen ilgili Kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. Özellikle, herhangi bir değişiklik, uyarlama ve çeviri, ilgili Kullanıcının kendi sorumluluğunda olacaktır.

7. Ticari Markalar

CSC’nin ayırt edici işaretlerinden herhangi birinin (örn. isim ve logo) kullanımı, CSC’nin önceden yazılı onayını veya Sertifikasyon Kuruluşu ile yapılan bir anlaşma kapsamında bir lisansı gerektirir.

8. Garantiler ve Çözümler 

8.1 Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Araç ve içerdiği bilgiler, garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” ve tüm kusurlarla sağlanır. burada açıkça aksi belirtilmedikçe performans, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme.

8.2 Kullanıcı, Aracın ve içerdiği bilgilerin CSC tarafından düzeltilemeyecek kusurları, eksiklikleri veya hataları olabileceğini kabul eder. 

8.3 Kullanıcı, puanın ve ön değerlendirmelerin, değerlendirmelerin ve raporların %100 doğru olmayabileceğini kabul eder. Araç bunu gösterecektir. 

8.4 CSC şunları garanti eder ve beyan eder:

CSC, usulüne uygun olarak organize edilmiş ve geçerli olarak mevcut bir işletmedir;

Araç, üçüncü tarafların telif haklarını veya diğer haklarını ihlal etmez;

İşbu sözleşmenin akdedilmesi, İsviçre veya diğer herhangi bir yetkili makam tarafından önceden izne veya tescile tabi değildir;

CSC, bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için yeterli sigortalara sahiptir.

9. Veri Gizliliği 

9.1 CSC, geçerli veri koruma yasalarına sıkı sıkıya bağlıdır. Depolanan ve Araca girilen verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler, portaldaki veri gizliliği politikasında bulunabilir.

9.2. Müşteri adına hareket eden kişiler tarafından Araç’a kişisel verilerin girilmesinin veri koruma düzenlemelerini ihlal etmesi durumunda CSC sorumlu olmayacaktır.

10. Tazminat ve Dava 

10.1  Üçüncü bir tarafça gerçekleştirilen ve CSC’nin haberdar olduğu Araç veya Araç yazılımının herhangi bir ihlali eylemi, CSC tarafından derhal Kullanıcıya bildirilmelidir. 

10.2 CSC, Kullanıcıya, ihlalin önemini, yerini, kaynağını ve kapsamını değerlendirmek için sahip olduğu tüm bilgileri ve gerekli tüm yardımı sağlamayı ve buna etkili bir şekilde karşı çıkmayı taahhüt eder. 

10.3 CSC, yasal işlemler de dahil olmak üzere ihlal eylemlerine son vermek ve Kullanıcıyı düzenli olarak bilgilendirmek için, masrafları kendisine ait olmak üzere, elverişli veya gerekli tüm önlemleri almalıdır. Kullanıcının Sözleşmede belirtilen haklardan birini kullanması sonucunda, herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlali veya söz konusu üçüncü kişiye ait verilerin gizliliğinin ihlali nedeniyle üçüncü bir kişi tarafından bir talepte bulunulması veya ileri sürülmesinin muhtemel olması durumunda, , CSC, Kullanıcıya savunmasında yardımcı olacaktır. 

10.4 CSC, Kullanıcıyı, Aracın kullanımıyla bağlantılı herhangi bir üçüncü şahıs iddiasına karşı masun tutacaktır.

11. Garanti Reddi 

11.1 Burada açıkça belirtilmediği sürece, Araç (tüm İçerik, yazılım, işlevler, ücrete dayalı hizmetler, burada sunulan veya bu araçlar aracılığıyla erişilen tüm materyaller ve bilgiler dahil) OLDUĞU GİBİ, herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır. tür, açık veya zımni, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, başlık, uyumluluk, güvenlik, doğruluk veya ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.

11.2 Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, CSC hiçbir garanti vermez ve CSC’nin ihmali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir koşulda Aracın kullanımından sorumlu olmayacaktır. CSC, Araçta bulunan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini, Aracın belirli performans veya kalite kriterlerini karşılayacağını veya Tartışmalar veya sunucu(lar) dahil olmak üzere Aracın herhangi bir özel kriteri karşılayacağını garanti etmez. ) üzerinde Aracın çalıştırıldığı, virüs veya diğer zararlı bileşenler içermez.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

12.1 Aracın kullanımının riski size aittir. Kullanıcı, Araç aracılığıyla erişilen veya Araç aracılığıyla elde edilen dosyaların, bilgilerin, iletişimlerin, içeriğin veya diğer malzemelerin (yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) indirilmesinden ve/veya kullanılmasından kaynaklanan tüm sorumluluğu ve kayıp riskini üstlenir. 

12.2 Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde. CSC, bu tür zararların olasılığı konusunda CSC’ye bilgi verilmiş olsa bile, Aracın kullanımı veya kullanılamaması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan herhangi bir dolaylı, cezai, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zarardan sorumlu olmayacaktır.

13. Gizlilik 

13.1 Taraflar, bu Sözleşmenin süresi boyunca tüm Gizli Bilgileri gizli tutmayı karşılıklı olarak taahhüt ederler. 

13.2 Bu amaçla Taraflar, diğer Tarafın Gizli Bilgilerini içeren tüm belge ve veri taşıyıcılarını da kendi gizli belgelerini ve veri taşıyıcılarını sakladığı şekilde gizli tutacaktır. 

13.3 Gizli Bilgiler, bu Sözleşme kapsamında münhasıran Tarafların kendi kullanımına hizmet edecektir. Taraflar, çalışanlarını ve taşeronlarını ilgili yükümlülüklere tabi tutacaklardır. 

13.4 Yukarıdaki sınırlama, aşağıdaki bilgiler için geçerli olmayacaktır:

a Bir Tarafın bu Sözleşmeyi imzalamadan önce zaten yazılı olarak sahip olduğu bilgiler:

Alan Tarafın hatası veya eylemi olmaksızın kamu malı haline gelen bilgiler;

 veya bu Bilgiye güvenilmeden, Alan Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş olacak bilgiler;

İfşa Eden Tarafa bununla ilgili olarak gizlilik yükümlülüğü altında olmayan veya üçüncü bir tarafça İfşa Edilen Tarafa ifşa veya kullanım kısıtlaması olmaksızın verilmiş olacak bilgiler;

veya ifşası kanunen gerekli olacak bilgiler, ancak böyle bir ifşanın önceden İfşa Eden Tarafa önceden bildirilmiş olması şartıyla.

14. Fesih

14.1 Taraflar, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda [üç (3)] ay önceden yazılı bildirimde bulunarak feshedebilirler. 

14.2 CSC ayrıca, Kullanıcı tarafından bu Koşulların herhangi bir bölümünün ihlali veya ihlal tehdidi ile ilgili olarak, bildirimde bulunmaksızın tamamen veya kısmen Araca erişimi kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. CSC, bu Koşulların herhangi bir bölümünün ihlaline dayalı olarak bu Sözleşmeyi feshederse, CSC gelecekte Kullanıcıya üyelik veya herhangi bir ücretli hizmet sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar. 

14.3 Fesihten sonra CSC, Kullanıcının talebi üzerine, ilgili Kullanıcı tarafından yüklendiği şekliyle Araçtan Girdiyi çıkarmalı ve verileri, yaygın olarak okunabilen bir dosya formatında (.pdf, .xls, .doc) ilgili Kullanıcıya iade etmelidir. 

14.4 CSC, bir sertifikanın sona ermesinden iki yıl sonra bir proje için gönderilen Girdiyi silecektir. CSC, gönderilen verilerin silinmesinden önce Kullanıcıyı bilgilendirmeyecektir.

14.5 CSC, böyle bir projede Araçta hiçbir kayıtlı faaliyet olmamasından iki yıl sonra bir proje için gönderilen Girdiyi silecektir. CSC, gönderilen verilerin silinmesinden önce Kullanıcıyı bilgilendirmeyecektir.

15. Muhtelif 

15.1 Bu Sözleşme ve ekleri, burada yer alan konuyla ilgili olarak Taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve ifade eder ve Taraflar arasındaki önceki ve eş zamanlı tüm sözlü veya yazılı sözleşmelerin, beyanların, mutabakatların ve benzerlerinin yerine geçer. 

15.2 Bu Sözleşme, Taraflarca imzalanan yazılı bir anlaşma dışında tamamen veya kısmen değiştirilemez, tadil edilemez, değiştirilemez veya ilaveler yapılamaz. 

15.3 Herhangi bir yetkili makam tarafından bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Sözleşmeden silinmiş sayılacak ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu durumda, Sözleşme, burada belirtilen hükümle amaçlanan sonuca yasal olarak mümkün olduğunca yakın bir sonuca varmak veya yaklaşık yapmak veya bir sonuca ulaşmak için yorumlanacak ve gerekirse değiştirilecektir. geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olabilir. 

15.4 Bu Anlaşma, yargı yetkisi maddesi de dahil olmak üzere, kanunlar ihtilafı ilkeleri ve 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hariç olmak üzere, İsviçre’nin maddi kanunlarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve tefsir edilecektir. (CISG).

15.5 Cenevre, İsviçre’nin yetkili mahkemeleri, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır (geçerlilik, sonuç, bağlayıcı etki, yorum, yapım, performans veya ifa etmeme konuları dahil ancak bunlarla sınırlı değildir ve çareler), varsa temyize tabidir.

Bize Ulaşın
 Kullanıcının bu Koşullar hakkında herhangi bir sorusu varsa, lütfen helpdesk@concretesustainabilitycouncil.com adresine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi